Khai giảng lớp thừa phát lại K5- TP. Hồ Chí Minh

Thứ năm, 20/05/2021, 16:48 GMT+7

Thừa phát lại 24h - Ngày 26/9/2020, tại Học viện Tư pháp – Cơ sở TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ công chứng khoá 21 đồng thời tổ chức lễ khai giảng lớp nghiệp vụ đào tạo thừa phát lại khoá 5.

Theo quy định hiện hành, học viên lớp đào tạo nghề thừa phát lại phải trải qua 6 tháng học tại Học viện tư pháp (lớp đào tạo nghề công chứng, luật sư có thời gian học là 01 năm). Sau khi hoàn thành lớp đào tạo nghề này, các thừa phát lại tương lai phải tham gia tập sự 01 năm tại văn phòng thừa phát lại trước khi trải qua một kỳ kiểm tra tập sự.

Vượt qua kỳ kiểm tra kỳ tập sự này, học viên nào đã có đủ 3 năm công tác pháp luật kể từ ngày nhận bằng cử nhân Luật sẽ được bổ nhiệm làm thừa phát lại.

 

TPL Đức Hoài

Bạn cần tư vấn?

Luật pháp là vấn đề phức tạp. Nó có thể gây ra cho bạn một vấn đề lớn nếu bạn bỏ qua nó. Hãy để chúng tôi giúp bạn!