Các thành viên chủ chốt của văn phòng

Nguyễn Tiến Pháp

Nguyễn Tiến Pháp

Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh

Thừa phát lại

Đỗ Thị Thúy Hảo

Đỗ Thị Thúy Hảo

Thừa phát lại

Phan Văn Hạ

Phan Văn Hạ

Thừa phát lại

Trịnh Văn Tốt

Trịnh Văn Tốt

Thừa phát lại

Hoàng Đức Hoài

Hoàng Đức Hoài

Thừa phát lại

Đỗ Thành Trung

Đỗ Thành Trung

Thừa phát lại